Boerenverstand voor beginners

Bron: Charlotte V.C. Goulmy: https://beroepseer.nl/blogs/boerenverstand-voor-beginners/

Jaren geleden stond voor de supermarkt een man die sponsoren zocht voor een Dierenbeschermingspartij. Dat doet hij regelmatig en meestal kom ik er onbeschadigd langs. Die ene keer pakte hij het wat onhandiger aan dan anders want hij vroeg: “Bent u ook tegen dierenmishandeling?” en ik zei: “Nee! Voor!”

Ik vond het een domme vraag en domme vragen krijgen domme antwoorden. Hij was nog niet tot dat besef gekomen want hij gaf mij een klap. Geheel reflexmatig. Automatisch zou ik het willen noemen. Deze man was blijkbaar tegen dierenmishandeling maar had met mensenmishandeling beduidend minder moeite.

Hetzelfde gebeurt nu met Curriculum.nu*). Je ziet dat de getroffen docenten steun zoeken voor hun noeste arbeid, erkenning ook, want je zult natuurlijk net zien dat ook deze ten dode opgeschreven onderwijshervorming door gebrek aan draagvlak en #boerenverstand in de prullenbak komt! Je moet er niet aan denken… Nou even dan…

Draagvlakoffensief

Het draagvlakoffensief is dan ook begonnen. Iedereen krijgt de vraag: “Bent u voor goed onderwijs?” in verschillende varianten. “Wilt u toekomstbestendig onderwijs? Wilt u een beter mens maken van uw kind? Wilt u dat uw kind aandacht heeft voor het milieu? Wilt u een veilige wereld voor uw kind? Wilt u dat uw kind wat leert op school?” Zeg hier maar eens nee op. Het draagvlak zal duizenden procenten beslaan.

Maar ach, wat pas echt sexy draagvlak aantoont zijn natuurlijk de kinderen van nu. Die willen natuurlijk ook boven alles het liefst heel goed onderwijs! Dus Laks – Landelijk Aktie Komitee Scholieren – is bij de campagne betrokken, Laks is leuk, Laks heeft draagvlak!  Laks heeft een enquête uitgezet onder alle scholieren van Nederland. Ik kan geblinddoekt met grote stelligheid en boerenverstand melden dat de uitslag van deze enquête zal getuigen van maximaal draagvlak voor Curriculum.nu. Ontroerend ook dat je pas weet dat het om de Curriculum.nu-lobby gaat in het allerlaatste woord van het onderzoek. Wat een verrassing!

Hieronder treft u de vragen

https://t.co/POM4tYwy5b

Het is belangrijk dat leerlingen goed worden voorbereid op hun toekomst, wat ze ook willen gaan doen.

 • In hoeverre vind jij dat de huidige inhoud van het onderwijs alle leerlingen voorbereidt op hun toekomstige leren, werken en leven?

Sommige mensen vinden het onderwijsprogramma nu te vol. Het is de bedoeling dat met de curriculumherziening het onderwijsprogramma beperkt wordt tot de kern.

 • In hoeverre vind jij dat het onderwijsprogramma nu te vol is?

Het is de bedoeling dat tussen schoolsoorten (basisschool, middelbare school), tussen leerjaren en tussen schooltypes (vmbo-havo, havo-vwo) een goede aansluiting zit: niet teveel overlap, maar ook geen gaten.

 • Hoe goed vind jij die ‘doorlopende leerlijn’ nu?

Een ander doel is meer samenhang. Dat betekent dat de onderwerpen binnen leergebieden (thema’s) meer met elkaar te maken hebben. Ook moet dat wat je bij het ene leergebied leert, te maken hebben met wat op dat moment bij het andere leergebied wordt behandeld.

 • Wat vind je nu van de samenhang in het onderwijsprogramma?

Voor het verbeteren van de samenhang zijn vier thema’s benoemd, die in alle leergebieden terug kunnen komen.

 • Hoe belangrijk vind je het behandelen van deze thema’s?

Als er meer samenhang is, is de bedoeling dat er daarmee ook minder overlap tussen vakken is. Dat houdt in dat wat je bij het ene vak hebt geleerd, je niet onnodig opnieuw leert in een ander vak.

 • In hoeverre vind je dat er nu te veel overlap is tussen de vakken?

Er is wel eens gezegd dat onderwijs drie doelen heeft: kwalificeren, socialiseren en persoonsvorming.

 • Hoe goed vind jij dat die doelen nu al in het onderwijs naar voren komen?

Er wordt aan gedacht om nieuwe leergebieden te benoemen die meer aandacht moeten krijgen: Burgerschap en Digitale Geletterdheid. Burgerschap gaat om het meedoen in de maatschappij, het politieke systeem en het leren kennen van verschillende achtergronden, culturen en levensstijlen. Digitale geletterdheid gaat om kennis en vaardigheden die je nodig hebt om te mee te doen in de digitale samenleving en te begrijpen hoe digitale technologie werkt.

 • Hoe belangrijk vind je aandacht voor Digitale Geletterdheid?
 • Hoe belangrijk vind je aandacht voor Burgerschap?Nederland is een democratie en daar moet iedereen aan bij kunnen en willen dragen.
 • Wat vind je van de hoeveelheid aandacht die er nu op school is voor wat je moet doen om onderdeel te zijn van een democratische samenleving?

Er wordt voorgesteld om op school aandacht te besteden aan de werking van technologie en het omgaan met technologie.

 • In hoeverre vind je het belangrijk om op school te leren over de werking van technologie?

Omgaan met vormen van taal

In je communicatie gebruik je bij Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans vaak verschillende taalvaardigheden door elkaar: je leest bijvoorbeeld iets en je praat of schrijft erover. Of je hoort een nieuwtje en je appt het aan iemand. Je houdt rekening met diegene met wie je communiceert: leeftijd, afkomst, hoe goed je diegene kent, wat zijn taalniveau is, wat je wil bereiken enz. En je kunt in al die talen ook bijvoorbeeld songteksten of verhalen schrijven, stripverhalen lezen, toneelspelen enz. Voorgesteld wordt dat op school deze verschillende vormen allemaal meer aan de orde komen in de lessen.

 • Hoe belangrijk vind jij aandacht op school voor al die verschillende manieren van met taal bezig zijn?

Het is de bedoeling dat scholieren met meer plezier gaan lezen, bijvoorbeeld door meer keuze in wat je mag lezen en door ervaringen meer te delen in gesprekken.

 • Wat vind je van de hoeveelheid aandacht die er nu bij Nederlands is voor het stimuleren van leesplezier en leesmotivatie?

In de voorgestelde vernieuwing is er in alle vakken meer aandacht voor brede vaardigheden. Dat zijn verschillende soorten vaardigheden die je ook op andere momenten kan gebruiken.

 • Hoe belangrijk vind je het dat er meer aandacht komt voor deze soorten vaardigheden?
 • Wil je verder nog iets kwijt over de inhoud van het onderwijs of wat daar anders in moet?

Heel erg bedankt dat je de enquête hebt ingevuld! De mening van scholieren is erg belangrijk voor hoe het onderwijsprogramma er uiteindelijk uit komt te zien.

Naast deze algemene vragen, kan je ook vragen over de verschillende leergebieden beantwoorden. 8 zogenaamde ontwikkelteams hebben geprobeerd om onder woorden te brengen wat scholieren per leergebied zouden moeten kennen en kunnen. Als je ook over (een deel van) die inhoud je mening wil geven, kan dat! Ga daarvoor naar: www.curriculum.nu

Geen kind gaat zeggen dat ie niet hoeft worden voorbereid op de toekomst, dat het programma wel wat voller mag, dat er wat minder leerlijnen moeten komen etc… Het zijn allemaal open deuren in de categorie “Bent u ook tegen dierenmishandeling?”

Ga liever draagvlak aantonen onder docenten die je op basis van argumenten hebt kunnen overtuigen! Die heb ik in de twee jaar dat ik er naar zoek nooit gevonden. Als mensen positief over die prietpraat schrijven dan staan ze op de loonlijst of vertegenwoordigen ze een lobby.

Bijeenkomst commissie-Boerenverstand

De Tweede Bijeenkomst van de commissie-Boerenverstand is maandag 27 mei 2019 in Velp. Alle aanwezige docenten zullen dan feedback geven op de verschillende tussenproducten, ieder onder eigen naam op eigen meegenomen laptop! Meerdere data in meerdere steden staan in het formulier, u kunt zich aanmelden via deze link: https://beroepseer.nl/blogs/de-onderwijscommissie-boerenverstand-komt-bij-je-langs-dit-voorjaar/

of rechtstreeks:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq0RQUlmf0kYqiJezE_bwtMWEIEawcRavHb-MllRSHAaN0Yw/viewform


Noot

*) Over Curriculum.nu: https://curriculum.nu/waarom/

Boerenverstand op Twitter: #boerenverstand

De Onderwijscommissie Boerenverstand komt bij je langs dit voorjaar!

Bron: Charlotte V.C. Goulmy : https://beroepseer.nl/blogs/de-onderwijscommissie-boerenverstand-komt-bij-je-langs-dit-voorjaar/

Op 29 april 2019 werd de commissie-Boerenverstand benoemd, op 3 mei was de eerste motie een feit en vandaag krijgen de leden de uitnodiging voor de eerste en hopelijk laatste bijeenkomsten. De vaart zit er lekker in.

Eigenlijk had ik verwacht dat de publieke en brede politieke bijval voor de motie genoeg was om Den Haag te laten zien dat er écht, zeer beslist, geen énkel draagvlak bestaat voor dat Curriculum.nu gedoe maar toen twitterde Eppo Bruins, ons ChristenUnie-kamerlid van de échte Onderwijscommissie dat commentaar via de officiële kanalen moest. https://twitter.com/eppobruins/status/1126422508582969344

Dat was even schrikken want een zelf-ingestelde commissie met een zelfgeschreven motie was veel, heel veel, maar beslist niet een geëigend kanaal. Docenten hebben die kanalen juist gemeden omdat feedback daar hoogstwaarschijnlijk geteld wordt als draagvlak.

Ondertussen kreeg de Commissie van alle kanten de vraag om bijeen te komen, dus met ons boerenverstand hebben wij de volgende aanpak gevonden: Op verschillende data kunnen de leden van de commissie-Boerenverstand naar de dichtstbijzijnde bijeenkomst komen. Wij gaan dan, ieder op eigen laptop, onder eigen naam, maar in gezamenlijk gesprek, feedback geven op de officiële manier. Ieder lid is welkom om vanuit zijn of haar expertise bij te dragen. Best een klus want hoe geef je feedback op teksten vol wol en jargon? We noemen het een zinvolle uitdaging vol boerenverstand!

Klik hier voor het inschrijfformulier, de data + locaties
https://beroepseer.nl/blogs/de-onderwijscommissie-boerenverstand-komt-bij-je-langs-dit-voorjaar/

Tot ziens daar!

Commissie-Boerenverstand dient motie in.

Bron: Charlotte V.C. Goulmy : https://beroepseer.nl/blogs/commissie-boerenverstand-dient-motie-in/

Afgelopen maandag 29/4 schreef ik een verbijsterd stuk *) over de hardleersheid van de politiek als het gaat om onderwijsvernieuwingen die, zonder aantoonbaar draagvlak, door de Kamer worden geramd en die vervolgens, na veel schade te hebben aangericht en miljoenen te hebben gekost, schoorvoetend  in de koelkast verdwijnen. Dit gebeurt willens en wetens, al jarenlang.

Geld voor Onderwijs is er meer dan genoeg, maar het gaat vaak naar onzin, terwijl we het zo hard nodig hebben om evidente problemen op te lossen. Er komen kinderen van school die niet kunnen lezen, schrijven of rekenen, de ongelijkheid neemt toe, het aantal thuiszitters stijgt, het passend onderwijs knelt, we toetsen kinderen tot ze een burn-out hebben, de druk is gigantisch, presteren, presteren, presteren en waar voor ook al weer? Voor de survival of the fittest. Pas je niet dan knel je. Hier, een formulier. Je bent dyslect, dyscalcuul, ADHD, ADD, autist, disharmonisch, overgevoelig, psychotisch, verknipt, onaangepast. O, en we hebben geen idee hoe dat nou toch komt. En dan heb ik het nog niet over het leenstelsel waardoor je later minder kans hebt op een hypotheek, maar dat is een detail. Leuker kunnen we het niet maken.

Lees hier verder: https://beroepseer.nl/blogs/commissie-boerenverstand-dient-motie-in/


Foto bovenaan is gemaakt door David Mark

Aan de slag

Razendsnel sprak het zich rond: eindelijk een groep mensen die zijn boerenverstand gebruikt in het onderwijs! Daar wilden maar wat graag mensen aan mee doen.

En zo ontstonden er spontaan allerlei initiatieven. Van tweets en retweets, tot twitterdraadjes, reacties op andere social media + blogs en nu dus deze website.

En met als klap op de vuurpijl: bijeenkomsten door heel het land!

Voor ieder initiatief is hier plek en zal een blog verschijnen.
Dus voer uw email hiernaast in zodat u automatisch op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. Ook kunt u zich hiernaast aanmelden op de twitterfeed van @antiprietpraat.

Uiteraard kunt u zich ook opgeven en aanmelden om mee te doen. Laat een berichtje achter, stuur een email of vind ons op Twitter.

Bedankt voor deze fantastische start!

De benoeming van Onderwijscommissie Boerenverstand

Bron: Charlotte V.C. Goulmy

Een Aisopische fabel over onderwijsvernieuwingen, of hoe boerenverstand ons moet redden.

Lees hier wat er aan vooraf ging: https://beroepseer.nl/blogs/een-aisopische-fabel-over-onderwijsvernieuwingen-of-hoe-boerenverstand-ons-moet-redden/

“De commissie-Boerenverstand

Ik heb een goed idee, en ik ga Den Haag een hoop geld besparen. Ik benoem hierbij de commissie-Boerenverstand en nodig hiertoe uit in willekeurige volgorde: Gerard Koolstra, Ben Wilbrink, Paul Kirschner, Erik Meester, Martin Ringenaldus, Karin den Heijer, Cathelijne Anten, Walter Kamphuis, Gerard Verhoef, Debbie Dussel, Kim van Strien, Alexander Rinnooy Kan, Jeroen Goes, Michelle van Dijk, Eva Naaijkens, Casper Hulshof, Martin Bootsma, Michel Couzijn, Erik Kolthof, Olga Nagtegaal, Huub Philippens, Jeanet Meijs, Jeroen Duinveld, Ronald Buitelaar, Désirée Hairwassers, Petra Prins, Tommy Derksen, Patrick Woudstra, Frans van Haandel, Jelmer Evers, Jan Drentje, Ton van Haperen, Jeroen Dijsselbloem en zijn hele commissie en wie verder maar wil die niets te verdienen heeft aan het snel te schrappen middenveld.
Ik zou de heren van het Lerarencollectief – Roovers, Van de Ven en Kneyber – ook van harte willen uitnodigen maar ik vermoed dat zij te druk zijn met ons verbinden en dat moet voor nu maar even voorrang krijgen. Zij kunnen altijd nog aansluiten. Common sense is ook hun middle name. Ik kan de conclusies van het eindrapport hier alvast delen:

 • Los het lerarentekort op.
 • Stop met Knellend Onderwijs.
 • Annuleer alle subsidie aan het Prietpraatveld.
 • Stop met curriculum.nu.
 • Zet alle zeilen bij om thuiszitters op een goeie plek te krijgen.
 • Geef leraren hun autonomie terug.

Boerenverstand had de redding kunnen zijn van dat jochie dat steeds wolf riep. Ik troost me met die gedachte. Uiteindelijk komt het wel goed. We vernielen een paar generaties, maar dan heb je ook wat.”

Lees het hele artikel hier: https://beroepseer.nl/blogs/een-aisopische-fabel-over-onderwijsvernieuwingen-of-hoe-boerenverstand-ons-moet-redden/